Превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих

Од 7 до 9.децембра 2018. године у Средњој школи у Звечану одржан је семинар, стручно усавршавање наставника. Тема: ,,ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ – превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих.”