#trashtag изазов ! Изазивамо Економско -трговинску школу у Косовској Митровици

Ученици наше школе, уз помоћ својих професора, педагога и директора, не престају са својим активностима - напротив, овога пута изазивамо "Економско -трговинску школу у Косовској Митровици".