Угледни час наставног предмета Физика

Наставни предмет :Физика Наставна тема: Агрегатна стања Наставна јединица: Сила потиска Тип часа: обрада Исходи часа: по завршетку часа, ученици ће бити у стању да објасне шта је сила потиска, да дефинишу Архимедов закон, објасне када тело тоне, лебди или плива.