Стоп насиљу и злостављању

Заштита деце и ученика од насиља у образовно – васпитним установама је сложени процес у ком учествују сви запослени, деца / ученици, родитељи / старатељи, као и локална заједница.