Уређивачка политика

УРЕЂИВАЧКА ПОЛИТИКА
 
ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 
 
http://srednjaskolazvecan.nasaskola.rs је официјелна интернет страница Средње школе из Звечана која објављује своје школске активности, личне успехе, успехе својих ученика, стручне и научне текстове, теоријске, практичне и истраживачке радове из области образовања, науке и спорта.
 
Текстови се објављују на српском ћириличном писму.
 
 
 
ОДГОВОРНОСТИ УРЕДНИШТВА 
 
Главни уредник/администратор сајта доноси коначну одлуку о томе који ће се садржај објавити. Одлуке се доносе искључиво на основу вредности истог. Морају бити ослобођене расних, полних/родних, верских, етничких или политичких предрасуда. Приликом доношења одлуке о објављивању главни уредник се руководи уређивачком политиком, водећи рачуна о законским прописима који се односе на клевету, кршења ауторских права и сл.
 
 
 
ОДГОВОРНОСТИ АУТОРА 
 
Аутори гарантују да рукопис представља њихов оригиналан допринос.
 
Аутори сносе сву одговорност за целокупни садржај публикованог. Садржај не сме да садржи неосноване или незаконите тврдње, нити да крши права других лица.
 
Аутори су дужни да обезбеде да њихов ауторски тим наведен у рукопису обухвати сва и само она лица која су значајно допринела садржају рукописа. Ако су у битним аспектима истраживачког пројекта и припреме рукописа учествовала и друга лица, њихов допринос треба навести у фусноти или посебној напомени (Захвалница).
 
 
 
ОДГОВОРНОСТИ РЕЦЕНЗЕНАТА
 
Рецензенти су дужни да квалификовано и у задатим роковима доставе уреднику/администратору оцену научне, односно стручне вредности садржаја. Рецензент води посебну бригу о стварном доприносу и оригиналности садржаја. Рецензија мора бити сасвим објективна. Суд рецензената мора бити јасан и поткрепљен аргументима.
 
 
 
ПОЛИТИКА ОТВОРЕНОГ ПРИСТУПА
 
Целокупног садржај http://srednjaskolazvecan.nasaskola.rs је у режиму тзв. отвореног приступа. Сав његов садржај доступан је корисницима бесплатно. Корисници могу да читају, преузимају, копирају, дистрибуирају, штампају, претражују пуни текст чланака, као и да успостављају HTML линкове ка њима, без обавезе да за то траже сагласност аутора или администратора.
 
Право да садржај користе без писане сагласности не ослобађа кориснике обавезе да цитирају садржаj http://srednjaskolazvecan.nasaskola.rs на начин описан под Лиценцирање .
 
 
 
ЛИЦЕНЦИРАЊЕ
 
Објављени чланци се дистрибуирају у складу са лиценцом Creative Commons - Ауторство Некомерцијално 4.0 International. Допуштено је да се дело копира и дистрибуира у свим медијима и форматима, да се прерађује, мења и надограђује у некомерцијалне сврхе под условом да се на правилан начин цитирају његови аутори, постави линк ка оригиналној лиценци и назначи да ли је дело измењено.
 
 
 
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ
 
Ставови изнети у објављеним чланцима и радовима не изражавају ставове уредника/администратора и чланова редакције http://srednjaskolazvecan.nasaskola.rs. Аутори преузимају правну и моралну одговорност за садржај и идеје изнете у својим радовима. 
 
Одговорност http://srednjaskolazvecan.nasaskola.rs је искључива уколико је објављени садржај било којег типа у складу са (Слободно за коришћење-Free for Use) или није назначено супротно., или је у складу са лиценцом Creative Commons - Ауторство Некомерцијално 4.0 International 
 
 
 
НАПОМЕНА
 
Целокупан садржај http://srednjaskolazvecan.nasaskola.rs је информативног карактера и служи у некомерцијалне сврхе.