Ми смо Ученички парламент

Датум: 10. Novembar 2018 16:56 Категорија: Новости

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

 Ученички парламент Средње школе у Звечану, основан је школске 2004/2005.године.
 

Ученички парламенти је тело које треба да:

• заступа интересе свих ученика у школи

• општи интерес који доприноси бољитку појединаца и школе у целини

• има лидерску улогу у школи.
 
Због чега је значајно постојање ученичких парламената?

• Због тога што гарантује основне слободе ученика, кроз остваривање права на слободу говора, изражавања, слободу удруживања, слободу изражавања сопственог мишљења…

• Ученички парламент омогућава лични развој ученика.

• Пружа могућност колективног одлучивања кроз ученичке парламенте и доприноси побољшању атмосфере и живота у школи.

• Ученички парламент доприноси развоју колективног односа и изградњу партнерства са наставницима, стручним сарадницима, директорима и органима школе.

• Ученички парламент је место које омогућава сарадњу, уважавање различитих аргументација и ставова.

• Ученички парламент подразумева усвајање демократског знања и вредности, кроз прихватање различитости.

• Ученички парламент омогућава развој демократске културе.

• Ученички парламент омогућава бољу комуникацију и подстиче доношење заједничких одлука прихватљивих за све стране.


Зашто је битно да ученици буду укључени у процес одлучивања кроз ученичке парламенте ?

• Зато што ученици најбоље разумеју своје потребе.

• Зато што најбоље препознају своје проблеме и проблеме својих вршњака те у том смислу могу да омогуће школи да им што боље изађе у сусрет.

• Зато што ученички парламент пружа могућност учешћа свих ученика без обзира на расну, верску, националну, имовинску или полну припадност.

• Зато што се кроз ученички парламент лакше чује глас свих група и подгрупа у школи било да су у питању избеглице, интерно расељена лица, мањинске групе или лица са сметњама у развоју.

• Зато што млади треба да учествују у процесу одлучивања, јер на тај начин јачају своје самопоуздање и постају одговорне личности.

• Зато што ће се школске одлуке боље и спремније реализовати.

• Зато што се развија демократско друштво и праведније уређује школски живот.

• Зато што се тако побољшава однос и сарадња између ученика и наставника, васпитача или стручних сарадника.

• Зато што то утиче на њихову бољу информисаност.

• Зато што на тај начин они могу да подстакну активније учешће родитеља у школском животу.

• Зато што са својим идејама могу да покрену и реализују пројекте у сарадњи са органима школе.

• Зато што могу да покрену питања значајна за ученике у локалној заједници.
 
Добробити од оснивања ученичких парламената!

• ЗА УЧЕНИКЕ

• ЗА ШКОЛУ И НАСТАВНИКЕ

• ЗА РОДИТЕЉЕ

• ЗА ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ
 

Ко чини ученички парламент?

• чине га по два представника из сваког одељења. Они могу бити изабрани тајним или јавним гласњем ученика свог одељења, могу их предложити и одељењске старешине уколико се са тим слаже одељење.

• Ученички парламент бира председника, потпредседника, записничара
 

Ко помаже ученичком парламенту?

• наставници

• Савет родитеља

• Школски одбор

• педагошко-психолошка служба

• директор школе
 

Чиме се руководи рад парламента ?

• Закон о основома система образовања и васпитања

• Конвенција о правима детета

• Универзална декларација о људским правима

• Конвенција за заштиту људских права и основних слобода – европска конвенција о људским правима

• Повеља о људским и мањинским правима