Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења

Датум: 04. Decembar 2018 01:09 Категорија: Предавања


1.децембра 2018. године у Средњој школи у Звечану одржан је семинар, стручно усавршавање наставника.
Тема семинара је била ,, Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21. века.” у организацији Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању из Ниша.


Аутори и реализатори  програма су :
Ана Живковић, дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, ОШ ,,Чегар”  у Нишу 
Марјан Миланов, дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, ОШ ,,Добринка Богдановић Стрелац”  и Техничка школа у  Бабушници


Област:

информатика

Компетенција:
компетенције за поучавање и учење

Приоритетна област:
Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Општи циљеви:
Оснаживање компетенција наставника за коришћење едукативних и услужних мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења, као и за употребу паметних телефона и таблета као наставног средства.


Специфични циљеви:

• Усвајање информација о могућностима и предностима коришћења мобилних апликација у наставном процесу и значају примене ИКТ-а у настави.
• Оспособљавање наставника за употребу паметних телефона/таблета и мобилних апликација у процесу планирања, организације, реализације и евалуације наставе.
• Мотивисање наставника да употребом мобилних апликација развијају иновативне медоте наставе и управљања одељењем, да тиме мотивишу ученике на већу укљученост и ангажовање у процесу наставе и учења, да прате трендове у овој области, да самостално истражују и напредују.

Циљна група:
наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

Теме програма:
Тема 1:
  • МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН У УЧИОНИЦИ – ЗА И ПРОТИВ
Тема 2:
  • ТЕХНОЛОГИЈА У УЧИОНИЦИ
Тема 3:
  • БЛУМОВА ТАКСОНОМИЈА 21. ВЕКА
Тема 4:
  • АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ПОМОЋ У ПРИПРЕМИ, ОРГАНИЗАЦИЈИ И РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ 
Тема 5:
  • АПЛИКАЦИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДЕЉЕЊЕМ 
Тема 6:
  • АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ПРАВЉЕЊЕ КВИЗОВА, ТЕСТОВА И АНКЕТА
Тема 7:
  • ДРУГЕ АПЛИКАЦИЈЕ КОЈЕ МОГУ КОРИСТИТИ НАСТАВНИКУ
Тема 8:
  • ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА
 

Трајање програма: дана 1
Број бодова: 8
Семинар је регистрован у Каталогу стручног усавршавања  под редним бројем 331.