Стоп дрогама ! Твоје НЕ мења све !

Датум: 11. April 2019 20:51 Категорија: Предавања


Министарство просвете, науке и технолошког развоја  у сарадњи са Министарством здравља Р. Србије, од ове, текуће, школске године, покренуло је акцију у превенцији употреба дрога код ученика у образовно – васпитним установама.

Ефикасна превенција подразумева структуиране и добро дефинисане улоге и одговорности, партнерство и сарадњу разних актера: запослених у школама, родитеља, здравствених радника и полицијских службеника који се баве превенцијом наркоманије, социјалних служби, представника локалне заједнице, спорта, културе и медија.
Школски Тим за превенцију употребе дрога  је у оквиру својих активности, организовао предавање у сарадњи са Домом здравља у Звечану и докторком, специјалистом социјалне медицине, Татјаном Милуновић, на тему ,, Стоп дрогама ! Твоје НЕ мења све !”

Предавањем су били обухваћени ученици сва четири разреда и свих образовних профила.


Како је навела докторка, Татјана Милуновић ,,дрога је хронично  самоубиство, процес у који су нажалост, укључени сви, како особа која користи дрогу, тако и породица, школа, окружење.’’
Циљ предавања је пружање помоћи младима да избегну коришћење дрога или, ако су већ почели да је користе, да избегну развијање поремећаја – зависности.
Развијање свести код ученика о штетности употреба дрога по наш организам, наш живот и окружење. Развијање здравих навика и стилова живота, као и одупирање употреби дрога, уколико се нађу у таквом окружењу и у ситуацији да буду понуђени да користе дрогу.

Адолесценција представља развојни период у коме млади из жеље да преузму улоге одраслих и постигну већу независност, често могу доносити погрешне одлуке и повећати склоност ризичним понашањима. Злоупотреба психоактивних супстанци и девијантна понашања вршњачке групе, као и одбацивање од стране вршњака, јако утичу на здраво понашање, иако утицај родитеља и даље остаје значајан.
Пријатељи су драгоцени, али понекад притисак који пријатељи врше може да доведе до тога да урадиш нешто што иначе не би радио, а такође остајеш свестан да се такви поступци не уклапају у оно што ти сматраш да је за тебе најбоље.

Окружење твојих пријатеља ће извршити ,,притисак’’ на тебе и твоје сазнање да у том тренутку већина око тебе узима дрогу, може да доведе до оваквог искуства.
Одупри се ! Ти то можеш и запамти, ВЕЋИНА МЛАДИХ НЕ КОРИСТЕ ДРОГЕ !

На овом узрасту, важни заштитни фактори против злоупотребе дрога су добре социјалне вештине, ментално и емоционално здраве и друштвене норме које афирмишу здраве животне стилове и безбедност.
,,Одупри се притиску, свако коришћење дрога је опасно. Нема ,,лаких’’ и тешких ,,дрога’’.Определи се за здраве стилове живота...’’- биле су само неке од порука, које смо чули на данашњем предавању.
Има пуно лепих и важних ствари у животу у којима се можемо опробати : спорт, музика, писање, цртање, планинарење, фотографија, страни језици...Одлучи се за неку од њих.
Твоје НЕ мења све !Превентивне активности усмерене на ученике

  • Интерактивне активности које ангажују ученике у вежбању личних и социјалних вештина (супротстављање социјалним притисцима коришћења дрога и развој здравих одговора на изазовне животне ситуације, вежбање вештина суочавања, доношења одлука и пружања отпора ризичним облицима понашања);
  • Узрасно примерено вођење дискусија о различитим друштвено распрострањеним уверењима, ставовима, позитивним и негативним очекивањима у вези са коришћењем дрога, укључујући и последице злоупотребе (перцепција ризика злоупотребе).
  • Разбијање заблуда о нормативној  природи и очекивањима  везаним за злоупотребу дрога;
  • Развој позитивног школског етоса, посвећеност школи и учешћу ученика;
  • Упознавање ученика са јасним правилима школе у вези коришћења дроге у школским просторијама и доследно примењивање тих правила и интервенција поступака у случају њиховог кршења (поштовање Протокола о поступању у случају присуства и коришћења психоактивних супстанци у образовно-васпитним установама);
  • Саветовање код постојања сумње на злоупотребу дрога или упућивање на саветовање, лечење и пружање других здравствених и психосоцијалних услуга;
  • Превентивне интервенције које укључују родитеље;
  • Неструктуирани дијалози на сесијама, фокусирање само на изградњи самопоштовања и емоционалне писмености, посвећивање само моралном одлучивању, такође не даје жељени превентивни ефекат.
Превентивне активности усмерене ка родитељима
 
Програми који развијају вештине родитељства (постављање правила и граница у понашању на начин који је узрасно примерен, контрола и квалитетно структуирање слободног времена деце, укљученост родитеља  у  животе деце – праћење њихових активности и пријатељства, укљученост у њихово учење и образовање, вештине комуникације, подршка родитељима о томе како да постану узори својој деци...)

Подривањеа уторитета родитеља је повезано са негативним исходима превенције, као и фокусирање само на дете
 
Коришћење само усменог подучавања и пружање информација о дрогама тако да родитељи могу да о томе причају са децом не доприноси превенцији


Како се одвијало предавање можете про​верити на линку испод.