Угледни час наставног предмета Физика

Датум: 28. Novembar 2019 19:35 Категорија: Настава


Наставни предмет :Физика
Наставна тема: Агрегатна стања
Наставна јединица: Сила потиска
Тип часа: обрада
Исходи часа: по завршетку часа, ученици ће бити у стању да објасне шта је сила потиска, да дефинишу Архимедов закон, објасне када тело тоне, лебди или плива.