Стоп насиљу и злостављању

Датум: 08. Decembar 2019 12:39 Категорија: ПредавањаЗаштита деце и ученика од насиља у образовно – васпитним установама је сложени процес у ком учествују сви запослени, деца / ученици, родитељи / старатељи, као и локална заједница.
Један од приоритетних задатака је да се  у образовно – васпитним установама створе услови за безбедно одрастање и заштиту  деце од насиља.
Како бисмо указали на овај актуелни проблем у нашем друштву, посебно школама, 22. и 25. новембра 2019. године, Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања на челу са педагогом Средње школе у Звечану, организовали су трибину у сарадњи са Медицинском школом са домом ученика у Косовској Митровици и њиховим Тимом на тему ,,Насиље и злоставњање''.

Ученици и наставници наше школе,  могли су од наших сарадника и гостију да чују новине, информације и да се упознају са овим проблемом и како реаговати и деловати у случају да доживе насиље или буду сведоци истог.

Предавање  је одржала,  проф. Мила Ђурић Тимотијевић, спољни сарадник, члан Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања при Школској управи у Косовској Митровици, Драгица Кисић Недељковић, педагог и Весна Булатовић, проф.

Ученици и наставници упознали су се са облицима насиља и злостављања, злоупотреби детета и ученика, превенцији насиља, злостављања и занемаривања. Наши гости су указали ученицима како реаговати у случају претрпљеног насиња и како одреаговати уколико буду сведоци насиља. Могло се чути и о законским регулативама и мерама које се предузимају против насилника, али и о томе како насиље утиче на физичко и менатлно здравље жртве.

Закључак до којег смо дошли на крају предавања и разговора је да насиље не треба трпети, да насиље треба пријавити и одреаговати на адекватан начин  уколико смо сведоци.Нашим колегама, проф. Мили Ђурић Тимотијевић, педагогу Драгици Кисић Недељковић и проф. Весни Булатовић, захваљујемо се на сарадњи.