Семинар "Час по мери детета"

Датум: 24. Decembar 2019 01:53 Категорија: Предавања


Час по мери детета 

21. децембра 2019. године у Средњој школи у Звечану, одржан  је семинар, стручно усавршавање запослених.

Тема стручног усавршавање била  је ,,Час по мери детета''. Поред запослених наставника, директора  и стручног сарадника из  наше школе, семинар су похађали и стучни сарадник из Пољопривредне школе у Лешку, као и наставници из Економско – трговинске школе у Косовској Митровици и  Медицинске школе са домом ученика из Косовске Митровице.Организатор програма:
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању из Ниша
Аутори:
Веселинка Станковић, дипломирани математичар, ОШ Десанка Максимовић; Валентина Вељковић Николић и дипломирани филолог за српски језик и књижевност, ОШ Десанка Максимовић, Ниш
Реализатори:
Веселинка Станковић, дипломирани математичар, ОШ Десанка Максимовић; Валентина Вељковић Николић и  дипломирани филолог за српски језик и књижевност, ОШ Десанка Максимовић, Ниш.
Област:
деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Компетенција:
компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област:
Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)
Општи циљеви:
*Јачање компетенција наставника за: рад са ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању
*применa одговарајућих стилова,стратегија и метода наставе полазећи од индивидуалних карактеристика и потреба ученика
* управљање одељењем
Специфични циљеви:
*Оспособљавање учесника/ца за успешно планирање наставе кроз израду педагошког профила ученика
*Представљање Гарднерове теорије вишеструке интелигенције и њена примена у пракси