Техничар за дигитилну графику и интернет обликовање

Датум: 12. Maj 2020 16:52 Категорија: НовостиПредстављамо вам прво подручје рада, ХЕМИЈУ, НЕМЕТАЛЕ И ГРАФИЧАРСТВО и образовни профил, занимање ТЕХНИЧАР ЗА ДИГИТАЛНУ ГРАФИКУ И ИНТЕРНЕТ ОБЛИКОВАЊЕ.


Пратећи трендове на тржишту рада, убрзани развој информационих технологија, али и област медија и комуникација, јавила се потреба за новим занимањем, које је наша школа увела у свој образовно - васпитни систем.

Нагласак је на wеб дизајну и дигиталној графици. На самом почетку, ученици ће имати више општеобразовних предмета, док се њихов број у наредним годинама смањује у корист уско стручних предмета.


Циљ стручног образовања за квалификацију ТЕХНИЧАР ЗА ДИГИТАЛНУ ГРАФИКУ И ИНТЕРНЕТ ОБЛИКОВАЊЕ је оспособљавање лица за обраду дигитално-графичких садржаја који се користе у информационим технологијама (мобилно рачунарство, компјутерске игре и анимација) и израду мултимедијалних елемената у циљу креирања визуелних комуникација и технички прихватљивих интернет презентација (веб дизајн).

Ово занимање је занимање будућности!
Ми смо једина школа на Косову и Метохији која образује ученике за наведено занимање и веома смо поносни на ову чињеницу.

Ово је нови образовни профил и ове школске године уписујемо другу генерацију.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Р.Србије захтевало је да школа има просторне и техничке могућности за давање дозволе за заснивање и рад у школи за једно овакво занимање.

Ми смо на све захтеве одговорили, испунили услове и добили дозволу за рад.
Настава стручних предмета и практичне наставе за ученике овог образовног профила је организована у специјализованој учионици, кабинету у којој сваки ученик има свој рачунар за рад.
Такође, школа је склопила уговоре за сарадњу са фирмама које се баве наведеним пословима у опису овог занимања у којима ће ученици обављати прктичну и блок наставу из стручних предмета.


Наставу стручних предмета реализују искусни програмери који учествују у изради графике и дизајна за нас сајт и друштвене мреже које користимо.До прошле школске године једино су две школе у Србији (у Београду и Суботици) образовале и оспособљавале ученике за наведено занимање, што вам говори чињеница да није толико заступљен профил у осталим школама (због посебних услова), а потражња је велика.
Самим тим и могућност за запослење је већа након завршетка школовања.
Ученицима се отвара могућност и за самостални рад од куће, за познате и угледне светске фирме.