Здравствени неговатељ

Датум: 12. Maj 2020 18:20 Категорија: НовостиПредстављамо вам друго подручје рада, ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ и први образовни профил, занимање на овом подручју рада, ЗДРАВСТВЕНИ НЕГОВАТЕЉ.
Циљ стручног образовања за квалификацију ЗДРАВСТВЕНИ НЕГОВАТЕЉ је оспособљавање лица за спровођење хигијене и исхране болесника и функционално зависних особа у кући, здравственим и социјалним установама, посматрање здравственог стања, уочавање промена код болесника и функционално зависних особа и пружање прве помоћи, примена прописане терапије у кући, здравственим и социјалним установама, спровођење физичке припреме болесника и функционално зависних особа за дијагностичко – терапијске процедуре.


Здравствени неговатељи посао обављају по упутству и уз надзор лекара и медицинских сестара.

Школовање траје три године и након завршетка школе, ученици стичу трећи степен стручне спреме, али се ученици са овим занимањем могу преквалификовати и доквалификовати у било које друго занимање из подручја рада Здравства и социјалне заштите.

И за ово занимање ми смо једина средња школа на
Косову и Метохији која образује ученике за наведено, пре свега, хумано занимање.Практична и блок настава обавља се у дневној болници Дома здравља у Звечану и на одељењима Здравственог центра у Косовској Митровици, са којима је школа потписала уговоре о сарадњи.
У припреми је и опремање кабинета за теоријску и практичну наставу из стручних предмета у склопу школе.Ученици имају велики број стручних предмета, за које наставу реализују доктори медицине.