Санитарно – еколошки техничар

Датум: 12. Maj 2020 18:46 Категорија: НовостиТрећи образовни профил, занимање на подручју рада ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА је САНИТАРНО - ЕКОЛОШКИ ТЕХНИЧАР.


Заштита и унапређење здравља људи и заштита животне и радне средине наметнули су потребу за школовање специфичног кадра санитарно-еколошких техничара.

Основни захтев је стварање таквог образовног профила који ће бити оспособљен за самосталан и тимски рад на разним дужностима у хигијенско-епидемиолошкој служби у медицинским центрима и домовима здравља , затим у јавним комуналним службама, у градским и регионалним заводима за здравствену заштиту, у службама заштите на раду и за рад у санитарној инспекцији.

Школовање за овај образовни профил траје четири године.Делатности санитарно – еколошког техничара :

- епидемиолошко извиђање на терену,
- активно епидемиолошко истраживање (епидемиолошке анкете),
брисеве радних површина ,
- води регистар и картотеку за одређена обољења,
- спроводи здравствено-васпитни рад на терену,
- епидемиолошко истраживање у болничкој средини,
- обавља просту епидемиолошку анализу података из анкете...
- узоркује и испитује загађење воде, ваздуха, земље, хране,
стамбених и радних простора, зрачење, буку и друге факторе окружења који могу нарушити здравље.
- предлажу и спроводе одговарајуће мере како би се очувало здравље људи,
- прикупља податке о хигијенским условима,
- предлаже и спроводи мере за спречавање ширења заразних болести.
- спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације
- води рачуна и о редовним здравственим прегледима радника.Сва потребна знања ученици стичу кроз теоријску наставу и вежбе и практичну наставу која се обавља у школским кабинетима и наставним базама у Дому здравља ,,Звечан’’ у Звечану и Заводу за јавно здравље у Косовској Митровици  од чијег рада зависи здравствена сигурност грађана.Санитарна инспекција надзире промет робе и људи на границама, како би се спречило ширење заразних болести или увоз здравствено неисправне робе.