Директор школеУводна реч директора

Као директор част ми је и задовољство да Вас упознам са Средњом школом у Звечану.

Основна делатност наше школе је образовање и васпитање редовних и ванредних ученика у оквиру подручја рада која постоје у школи. Наша школа налази се на територији  Општине Звечан.
Школа је одиграла значајну улогу у развоју просвете и културе на Косову и Метохији, па и шире. У нашем школству може се сигурно поносити дугогодишњим постојањем, доприносу у развоју просвете, богатом историјом, као и многим истакнутим ученим, вредним и познатим људима.

Средња школа у Звечану је као образовно – васпитна установа основана 15. маја 1989. године.

Циљ нам је да нашу школу употпунимо са новим, атрактивним и примамљивим  образовним профилима, трудимо се да  проширимо сферу нашег интересовања и образовања.
Нашу школу завршили су многи познати и истакнути људи у околини, па и шире, они су данас професори на факултетима и вишим школама, доктори наука, лекари, истакнути стручњаци, директори успешних фирми , организација, познате истакнуте занатлије и др.

У нашој школи постоје три подручја рада и пет образовних профила.

У школи поред класичних, стандардних учионица постоје и кабинети за рачунарство и информатику, физику, биологију, анатомију и физиологију, одлично опремљена хемијска лабораторија, кабинет за графичарство.
Школа поседује и одлично опремљену библиотеку са преко 3000 наслова у којој се налазе уџбеници за сва четири разреда и све образовне профиле, стручна литература, енциклопедије, белетристика.
Настава се изводи уз помоћ савремених наставних средстава: рачунара, разних плејера, видео зида, пројектора, графоскопа, паметних табли. Школа поседује и велики број историјских и географских карата и осталих наставних средстава за различите наставне предмете.

У школи ради наставни кадар који је стручно оспособљен за све образовне профиле са седмим степеном стручне спреме.

Поносни смо и на ученичку  задругу  ,, Графичар”  која има и услужну делатност (сито штампе на оловкама, нотесима, календарима, фотокопирање, израда визит карти, флајера, билборда, захвалница, диплома, признања, информатора, штампање и коричање  дипломских / семинарских  радова, паковање шећера за угоститељске објекте  и др.). У оквиру задруге ученици обједињују теорију и праксу и оспособљавају се за самостални рад.
Практична  настава  изводи се  у школи, специјализованим кабинетима и  хемијским лабораторијама, као и адекватним институцијама са којима имамо потписане уговоре о међусобној сарадњи.
Образовни профили у нашој школи  омогућавају упис на свим факултетим,  вишим и високим школама.
Наши ученици су учесници на многим такмичењима које организује Министарство просвете, науке и техолошког развоја, на којима су остварили запажене резултате.

Јер мисија наше школе је да негује индивидуалност, подстиче и развија креативност, одговорност ученика који ће стасати  у  марљиве и стручно оспособљене људе, са јасним циљем у животу којем ће тежити.

Средња школа у Звечану је стасала у једну савремену образовну – васпитну  институцију која  своју садашност, а и будућност гради на темељима богате прошлости.

Као директор школе  желео бих да кажем свим посетиоцима наше школске презентације, да је пре свега најважнији  рад  на себи, како би обогатили своје знање, труд како би сутра постали друштвено одговорне личности, и најважније, лично и колективно залагање које ће нашу земљу, нашу културу, наш град и нашу околину претворити у боље сутра за све нас.
 
             С поштовањем,
             директор школе, Блажо Драговић, проф.