Линк ка Каталозима одобрених уџбеника за средње школе

Линк ка Каталозима одобрених уџбеника за средње школе (општеобразовни и стручни предмети)

https://mpn.gov.rs/prosveta/udzbenici/udzbenici-za-srednju-skolu/