Превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих

Датум: 11. Decembar 2018 18:17 Категорија: Предавања

Од 7 до 9.децембра 2018. године у Средњој школи у Звечану одржан је семинар, стручно усавршавање наставника. Тема: ,,ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ – превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих.”

Организатор програма:
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању из Ниша.

Аутори:
Сузан Карол Кеистер, интернационални тренер и супервизор, Државни универзитет Мичиген, Мичиген, САД

Реализатори:
Весна Петровић Урошевић, дипломирани психолог, консултант Канцеларије Уједињених нација за борбу против дроге и криминала у Београду,
Споменка Ћирић Јанковић, дипломирани психолог, консултант Канцеларије Уједињених нација за борбу против дроге и криминала у Београду;

Област:
васпитни рад

Компетенција:
компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Приоритетна област:
Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Општи циљеви:
  • Јачање васпитног и превентивног утицаја школе;
  • Оснаживање запослених у образовању за ефикасну подршку развоју личности ученика;
  • Промоција здравих стилова живота, превенција негативног и развој одговорног понашања ученика
Специфични циљеви:
  • Унапређивање компетенција запослених у образовању за развијање социјално-емоционалних вештина код деце и младих, за прихватање позитивних вредности, ставова и понашања током периода адолесценције и превенцију злоупотребе ПАС и других облика ризичног понашања;
  • Стицање знања о примени иновативних облика рада којима се подстиче развој самосвести, управљања собом, свести о социјалном окружењу, вештина успостављања и одржавања позитивних односа и вештина одговорног доношења одлука;
  • Усвајање практичних техникакоје унапређују комуникацију и позитивне вршњачке утицаје и јачају заједништво у одељењу;
  • Јачање лидерске улоге наставника у одељењу
Циљна група:

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

Теме програма:
  1. ДАН
Увод у програм
Почетак тинејџерског доба – пут адолесценције, први део теме
Почетак тинејџерског доба – пут адолесценције, наставак, други део теме
Градимо самопоуздање и вештине комуникације –први део теме
Градимо самопоуздање и вештине комуникације – други део теме
  1. ДАН
Позитивно управљање емоцијама
Унапређивање односа са вршњацима – први део теме
Унапређивање односа са вршњацима – други део теме
Јачање породичних односа – први део теме
Јачање породичних односа – други део теме
  1. ДАН
Правимо здраве изборе
Поставимо циљеве за здрав живот – први део теме
Поставимо циљеве за здрав живот – други део теме
Планирање реализације програма, мониторинг и евалуација – први део теме
Планирање реализације програма, мониторинг и евалуација – други део теме
 

Број учесника: 30
Трајање програма: 3 дана
Број бодова: 24
Семинар је регистрован у Каталогу стручног усавршавања под редним бројем: 15  


Како су изгледала предавања сва 3 дана можете проверити на линку испод.